logo
title
Cập nhật ngày: 10/08/2023
Ngày 21/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1063/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu ...
Cập nhật ngày: 09/06/2023
Ngày 18/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 770/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH SHIN ...
Cập nhật ngày: 09/06/2023
Ngày 18/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 772/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 09/06/2023
Ngày 18/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 771/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 12/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 733/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 11/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 715/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu ...
Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 10/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 700/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Fly ...
Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 10/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 701/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 04/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 669/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch ...
Cập nhật ngày: 27/04/2023
Ngày 21/4/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 621/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...