logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hành trình Phương Đông cổ xưa

Cập nhật ngày: 11/10/2022
Ngày 29/9/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1601/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hành trình Phương Đông cổ xưa

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm