logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Lữ hành Du lịch Quốc tế ITAC

Cập nhật ngày: 27/10/2022
Ngày 17/10/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1703/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Lữ hành Du lịch Quốc tế ITAC

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm