logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Avitrip

Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 09/11/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1860/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Avitrip

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm