logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Cập nhật ngày: 27/04/2023
Ngày 21/4/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 623/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm