logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch & Tư vấn Quốc tế Việt Nam Đông Phương

Cập nhật ngày: 16/05/2023
Ngày 10/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 701/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch & Tư vấn Quốc tế Việt Nam Đông Phương

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm