Nissan Hạ Long

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • 393 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long
  • 0886 71 6888
  • http://nissanhalong.com/